Regulamin SpaW Święta przypadające w dniach od poniedziałku do piątku nie obowiązują godziny Happy Hours. Zniżki lub promocje nigdy się nie łączą.

W DOBIE PANUJĄCEJ EPIDEMII CORONAWIRUSA ZACHOWAJ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ, W TROSCE O SWOJE I INNYCH ZDROWIE.

ZAWSZE MYJ I DEZYNFEKUJ DŁONIE, JEŻELI JESTEŚ PRZEZIĘBIONY, MIAŁEŚ KONTAKT Z OSOBĄ PRZEBYWAJĄCĄ NA KWARANTANNIE, PRZYJECHAŁEŚ Z ZAGRANICY, KONIECZNIE NAS O TYM POINFORMUJ.


1. Mana Spa Sp. z o.o. ich właściciele, pracownicy oraz podwykonawcy nie są odpowiedzialni za szkodę polegającą na zgubieniu, zniszczeniu lub utracie mienia należącego do Gości, w przypadku pozostawienia go bez odpowiedniego nadzoru podczas pobytu na terenie Spa. Rzeczy osobiste powinny zostać zabezpieczone poprzez ich zamknięcie w szafkach w przebieralni.

2. Należy przebrać się w wyznaczonym miejscu i pozostawić rzeczy osobiste w przeznaczonych do tego pojemnikach.

3. Obsługa nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach na terenie Spa.

4. Z zastrzeżeniem przepisów obowiązującego prawa, Mana Spa Sp. z o.o. ich właściciele, pracownicy oraz podwykonawcy nie są odpowiedzialni za śmierć, urazy, utratę zdrowia bądź mienia powstałe na terenie Spa w wyniku jego użytkowania, o ile nie ponoszą winy.

5. Godziny pracy Spa
Teren Spa jest dostępny wyłącznie w godzinach jego pracy. Normalne godziny pracy mogą w sytuacjach wyjątkowych ulec zmianie w drodze decyzji Dyrekcji Mana Spa Sp. z o.o. Zmiana może oznaczać czasowe zamknięcie Spa, skrócenie lub wydłużenie godzin jego funkcjonowania. Użytkowanie niektórych lub wszystkich stref Spa może zostać czasowo zawieszone w związku z nagłą koniecznością dokonania naprawy, konserwacji lub wykonania innych niezbędnych prac.

6. Spa zastrzega sobie prawo do obciążenia Gościa kosztem ustalonej wcześniej zaliczki w przypadku rezygnacji złożonej w terminie późniejszym niż 24 godziny przed ich planowanym rozpoczęciem.

7. Zaproszenia przeterminowane, można wykorzystać za dopłatą 50%.

8. Zaproszenia i vouchery  nie będą realizowane w dniach 14.02 , 8.03, jeżeli zaproszenia lub vouchery nie były wykupione konkretnie na ten dzień i godzinę. /14.02. i 08.03 /

8. Wszystkie przedmioty muszą zostać zabrane z szafek przed opuszczeniem terenu Spa. Szafki są sprawdzane codziennie po zamknięciu Spa. Jeżeli obsługa Spa znajdzie przedmioty pozostawione w szafce, zostaną one przechowane w Recepcji Spa.

9. Parking przed Spa nie jest własnością Spa dlatego nie zapewnia ochrony pojazdów pozostawionych na parkingu, ani nie ponosi odpowiedzialności za ich kradzież lub uszkodzenie.

10. Cały obszar Spa jest strefą dla niepalących.

11. Na terenie Spa zabrania się wynoszenia wyposażenia Spa poza jego teren.

12. Goście Spa ze schorzeniami tj: cukrzyca, choroby serca, wysokie lub niskie ciśnienie krwi oraz przyjmujący leki przeciwzakrzepowe, przeciwhistaminowe, uspokajające lub należące do grupy betablokerów powinni skonsultować się z
lekarzem przed skorzystaniem z usług Spa.

13. W sytuacji spóźnienia się na zabieg przez Gościa, czas spóźnienia zostaje odliczany od łącznego czasu zabiegu.

14. Prosimy o przeprowadzanie rozmów poziomem głosu, który umożliwi innym Gościom relaks. Spa jest strefą ciszy i relaksu, Prosimy zatem o

 • nie używanie telefonów komórkowych
 • nie palenie tytoniu
 • nie spożywanie napojów alkoholowych

15. Mana Spa Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nie stosowanie się do powyższego Regulaminu.

16. Za szkody powstałe w Spa w wyniku niestosownego zachowania Gościa, ponosi Gość w wysokości faktycznych strat.


Zasady Spa :

 • pij dużo wody niegazowanej przed i po zabiegach,
 • unikaj obfitych posiłków na godzinę przed planowanym zabiegiem,
 • poinformuj nas o jakichkolwiek dolegliwościach mogących wpłynąć na prawidłowy przebieg zabiegu,
 • bezpośrednio po zabiegu poświeć co najmniej jedną godzinę na odpoczynek,


Regulamin Zaproszeń (bonów upominkowych) dla klientów indywidualnych

 • 1. Zaproszenie jest formą płatności za usługi w salonie Mana Spa Sp z o.o.
 • 2. Zaproszenie można wykorzystać podczas jednej lub kilku wizyt w zależności od wykupionych usług.
 • 3. Osoba obdarowana zobowiązana jest do wcześniejszej rezerwacji terminu wizyty pod nr tel. 58 714 13 33, +48 504 44 40 40, drogą mailową lub osobiście.
 • 4. Zaproszenie należy okazać w recepcji przed skorzystaniem z zabiegu.
 • 5. Zaproszenie nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę. Nie ma również możliwości wydawania reszty w gotówce z Zaproszenia, które opiewa na kwotę wyższą niż wartość wykorzystanych usług.
 • 6. Zgodnie z życzeniem osoba obdarowana może dopłacić do Zaproszenia, jeżeli wartość usług z których chce skorzystać opiewa na kwotę wyższą niż wartość Zaproszenia.
 • 7. Zaproszenie ważne jest przez okres 3 miesięcy.
 • 8. Karnet ważny jest przez okres 6 miesięcy.
 • 9. Zaproszenia imienne mogą być przeniesione na inną osobę.
 • 10. Zaproszenie nie podlega wymianie na kosmetyki będące w sprzedaży detalicznej salonu.
 • 11. Zaproszenie zostaje uznane za zrealizowane w przypadku nie odwołania rezerwacji z 24h wyprzedzeniem.
 • 12. Zaproszenia i vouchery  nie będą realizowane w dniach 14.02 , 8.03, jeżeli zaproszenia lub vouchery nie były wykupione konkretnie na ten dzień . /14.02. i 08.03 /
 • 13. Vouchery kwotowe nie łączą się z promocjami Mana Spa, które są udostępniane na FB lub innym portalu. Obejmują całą stałą promocję na stronie i cenniku Mana Spa.
 • 14. Vouchery dane w barterze nie łączą się z promocjami Mana Spa.
 • 15. Aby zrealizować zaproszenie/voucher należy umówić się pod numerem telefonu – 504-444-040, portal booksy nie upoważnia do skorzystania z zaproszenia/vouchera.

Zasady Sprzedaży Zaproszeń Upominkowych

 • 1. Zaproszenia Upominkowe są wydawane w formie eleganckiego zaproszenia zapakowanego w kopertę.
 • 2. Zaproszenia Upominkowe dostępne są w ciągłej sprzedaży i mogą opiewać na dowolną usługę lub pakiet usług oraz kwoty: 50zł, 100zł, 150zł, 200zł, 300zł, 400zł, 500zł, 1000 zł.
 • 3. Po wcześniejszej informacji od zamawiającego salon Mana Spa Sp. z o.o. może przygotować voucher na dowolną kwotę.
 • 4. Zaproszenia można nabyć w Mana Spa Sp. z o.o. Nabycie Zaproszeń w salonie nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami.
 • 5. Zaproszenia można również zakupić składając zamówienie drogą mailową: kontakt@manaspa.com
 • 6. Za Zaproszenia zamówione mailowo lub telefonicznie przyjmujemy płatność przelewem. Przyjęcie zamówienia oraz dane do przelewu Sprzedający potwierdza mailowo, na adres podany przez Kupującego w zamówieniu.
 • 7. Na życzenie Kupującego Zaproszenie Upominkowe może zostać wysłane pod wskazany adres listem poleconym za dodatkową opłatą.